Dosering tramadol

Houd je aan de dosering die de arts voorschrijft. Verhoog nooit zelf de dosering. Neem bij twijfel over het juiste gebruik contact op met je arts of apotheker.

De dosis wordt aangepast aan de ernst van de pijn en je persoonlijke gevoeligheid voor pijn. In het algemeen schrijft de arts de laagst effectieve dosis voor. De gebruikelijke aanvangsdosis voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar is één tot vier keer per dag 50 mg tramadol. Je neemt de tabletten iedere vier tot zes uur in. Zo nodig wordt de dosering verhoogd tot maximaal 400 mg per dag. Afhankelijk van de pijn is de stof ongeveer vier tot acht uur effectief tegen pijn.

Voor ouderen is de begindosering 10 tot 25 mg. Je neemt het tablet één tot vier keer per dag in. De maximale dosering tramadol voor ouderen is 100 mg per dag.

Tramadol druppels en zetpil voor kinderen

Capsules zijn niet geschikt voor kinderen jonger dan 12 jaar. Bij ernstige pijn kan de arts tramadol voorschrijven als druppels of zetpil. De gebruikelijke dosering is 1 tot 2 mg per kg lichaamsgewicht met een maximum van 100 mg per dosis. Indien nodig kun je dit maximaal vier keer per dag toedienen. 

Overdosis tramadol

Het is belangrijk dat je je aan de voorgeschreven dosering houdt. Als je per ongeluk een tablet te veel ingenomen hebt en je zit nog steeds onder de maximale dag dosering heeft het in het algemeen geen negatief gevolg. Bij een hoge dosis of overdosis tramadol kunnen bijwerkingen optreden, zoals versnelde hartslag, verlaagde bloeddrukflauwvallen, verstoord bewustzijn en ademhalingsproblemen. In ernstige gevallen leidt een overdosis tramadol tot ernstig verstoord bewustzijn en stokkende ademhaling. Neem bij een overdosis tramadol direct contact op met een arts.

Leave a Reply

Your email address will not be published.